Posiedzenie naukowe 19 października 2019 r.

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam na organizowane wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy szkolenie dla lekarzy,  w ramach posiedzenia naukowego  Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
Spotkanie   odbędzie  w dniu   19.10.2019 (trzecia sobota października  2019 r. )
w godzinach 10.00-13.00,  w znanej Państwu  Sali Konferencyjnej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy  (I piętro) ul. Zygmunta Augusta 1 w Krakowie.

Posiedzenie będzie poświęcone  problematyce badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, w świetle znowelizowanych aktów prawnych oraz problematyce badań uczniów – kierowców.
Tematem  szkolenia będzie także narażenie na czynniki biologiczne w środowisku pracy wśród personelu medycznego: szacowanie ryzyka, czynniki rakotwórcze grupy 3 i 4 . Postępowanie poekspozycyjne.
Pani dr M.Ratka przedstawi Państwu najciekawsze doniesienia  z konferencji naukowo –szkoleniowej  „ Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy” Szczecin 2019.

Zaproszenie na posiedzenie ze szczegółowym planem do pobrania na naszej stronie  internetowej.

Przypominam o składaniu nowych deklaracji członkowskich – deklaracja do pobrania na stronie internetowej PTMP – www.ptmp.org
Deklarację udostępniamy także w trakcie posiedzenia naukowego. Deklaracja musi być opatrzona pieczęcią lekarza.

Przypominam również o opłacaniu składki członkowskiej za rok 2019 ( wysokość  składki wynosi 100 ,- zł.)

Serdecznie Państwa zapraszam.

Teresa Łączkowska
Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego PTMP

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie