Skład Zarządu

Przewodniczący: lek. Teresa Łączkowska
Z-ca Przewodniczącego: lek. Marzena Gudowska – Oraczewska
Sekretarz: lek. Ewa Noga
Skarbnik: lek. Małgorzata Ratka
Członkowie:  

dr n. med. Janusz Pokorski

lek. Agata Knapik

lek. Krystyna Jasińska – Kolawa

lek. Tadeusz Ligęza