Członkostwo

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy lekarz, bez względu na rodzaj specjalizacji lub inna osoba z wyższym wykształceniem po złożeniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł    dla członków pracujących zawodowo

50 zł    dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo
Uwaga: składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.

eniu składki członkowskiej.

Numer konta bankowego Oddziału Małopolskiego PTMP:
Bank PKO BP 08 1020 2892 0000510205169489

Za przynależność i udział w posiedzeniach przyznawane są punkty edukacyjne.

 

Materiały do pobrania

Deklaracja członka